Palvelut

 

 

 

 

 

 

 

Maitland- Fysioterapia

Australiaisen Geoffrey Maitlandin kehittämä Maitland-Konsepti on maailmassa laajimmalle levinnyt ortopedisen manuaalisen terapian menetelmä tuki- ja liikuntaelionongelmien hoitoon. Hoito soveltuu ensisijaisesti tuki- ja liikuntaelimistöstä johtuviin kiputiloihin kaiken ikäisille.

Maitland-konseptin mukaista fysioterapiaa tekevät erikoistumiskoulutuksen suorittaneet fysioterapeutit. Suomessa koulutuksen suorittaneet käyttävät nimikettä erikoistunut manipulatiivinen fysioterapeutti.

Tyypillisimmät hoitokeinot ovat kudosten sekä tuntemusten ehdoilla tapahtuvat erilaiset mobilisaatio menetelmät. Mobilisaatiolla voidaan hoitaa hermokudoksen, nivelten sekä niitä ympäröivien kudosten toimintahäiriöitä ja kiputiloja. Periaatteena on, että kipuongelmaa hoidetaan kevyemmillä tekniikoilla, nivelten jäykkyyden ja liikerajoituksen ollessa ensisijainen ongelma, voidaan tekniikoiden voimakkuutta lisätä asianmukaiselle tasolle. Tarpeen mukaan voidaan liikerajoittuneen nivelen liike palauttaa manipulaatiolla, mutta tämä ei ole maitland-konseptissa ensisijainen menetelmä ja tapahtuu ainoastaan terapeutin huolellisen kliinisen tutkimisen ja arviointiprosessin jälkeen.

Erikoistumiskoulutuksen käynyt manipulatiivinen fysioterapeutti voi hoitaa turvallisesti ja tehokkaasti tuki- ja liikuntaelinperäisiä kipuja ja liikerajoituksia.

Akupunktio

Vanha kiinalainen neuloilla suoritettava hoitomenetelmä. Suomessa fysioterapeutit käyttävät akupunktiota lähinnä kivun ja säryn hoitoon sekä rentouttamiseen. Yleisimpiä hoitokohteita ovat niskahartiaseudun, selän kipu- ja jännitystilat, erilaiset päänsäryt sekä migreeni. Neulakammoisille akupunktio voidaan suorittaa akupainantana.

 

Nikama/ nivelkäsittelyt

Nikama ja nivelkäsittelyissä käytämme pääsääntöisesti kevyitä mobilisoivia tekniikoita, mitkä perustuvat pitkälti maitland® oppikunnan mukaisiin menetelmiin. Mobilisointi eli liikehoito on nivelten pehmeää yhtäjaksoista liikuttamista nivelen luonnollisen liikelaajuuden mukaan. Nivelmobilisoinnissa terapeutti venyttää manuaalisesti niveltä että sitä ympäröiviä kudoksia erilaisin tekniikoin. Nivelmobilisoinnin tavoitteena on nivel liikkuvuuden normalisointi ja tämän myötä ympäröivien lihasten rentouttaminen. Nivel/ nikamakäsittely tekniikoita on lukuisia eri koulukuntia. Se millä tekniikalla liikerajoittunut nivel saadaan liikkumaan ei ole niin oleellista, vaan tärkeää on selvittää miksi nivelen liike on (toistuvasti)häiriintynyt, hoitaa syyn aiheuttajat(fasciat, lihastoimintaharjoitteet jne.).

 

Kinesioteippaus

Jo 1970- luvun loppupuolella kinesioteippauksen kehittänyt kiropraktikko Kenzo Kase huomasi ihon kevyen liikuttelun positiiviset vaikutukset nivelten liikelaajuuteen että koettuun kipuun. Kinesioteipillä on lukuisia eri käyttömahdollisuuksia, yhä yleisimmin teippausta käytetään kivun lievittämiseen. Nivelten liikelaajuden lisäämisen ohella, teippausta käytetään niveltoiminnan ohjaamiseen haluttuun suuntaan että tukemiseen. Rasitusperäisten kiputilojen lievittämiseen kinesioteippauksella saadaan usein helpotusta vaikuttamalla lihaskalvojen aiheuttamaan ”ylikuormitukseen” kudoksissa. Usein tällaisia ongelmia esiintyy urheilijoiden sekä fyysistä toistotyötä tekevien ihmisten lihas- jänne – luu liitoksissa. Kinesioteippaus on harvoin yksinään ratkaisu ongelmiin, usein sitä käytetään yhtenä fysioterapeuttisena keinona täydentämään muuta kuntoutusta. Fysioterapeutin tekemän tutkimuksen perusteella määritetään millaista teippaustekniikkaa kyseiseen vaivaan sovelletaan. Tarpeen vaatiessa terapeutti voi neuvoa asiakkaalle hänen vaivaansa soveltuvan teippaustekniikan.

McKenzie menetelmä (MDT)

McKenzie Menetelmä = Mekaaninen Diagnostisointi ja Terapia (MDT)

Mekaaninen diagnostisointi ja hoito alkaa potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä pääpaino on oireiden alalysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ojelma hänen kipunsa, sentralisaatio-ilmiön ja liikkeiden käyttäytymisen perusteella. Robin McKenzien kuvaama sentralisaatio- imiö on kliinisesti havannoitavissa oleva ilmiö, missä tiettyjen liikkeiden tai asentojen vaikutuksesta oireiden voimakkuus ja sijainti vähenee raajan periferisissä osissa voimistuen sentraalisesti paikallistuen selkärangan alueelle.

Hoidon päätavoitteina ovat:
1) Poistaa kipu
2) Palauttaa rangan täydellinen toiminta
3) Ehkäistä vaivan uusiutuminen ja progressiivinen paheneminen

Hoito koostuu spesifeistä harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta, liikkeistä ja ennaltaehkäisystä sekä ensiapu-ohjeiden opetuksesta uusien kipuepisodien pahenemisen ehkäisemiseksi. Harjoitukset alkavat aina ensin potilaan suorittamilla asennoilla ja liikkeillä, ja vasta, jos on tarpeellista edetään vähitellen terapeutin suorittamiin tekniikoihin. Näistä itse-hoito harjoituksista muodostuu potilaalle yksilöllinen mahdollisen seuraavan episodin ensiapu ennaltaehkäisemään oireiden paheneminen. Periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itsensä, ja minimoimaan uuden episodin vaaratekijät ja selviämään uusiutuvasta selkäkipuepisodistaan omatoimisesti. McKenzie menetelmällä voidaan nopealla ja luotettavalla tavalla määritellä potilaat, jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta nopeasti, hitaammin tai ei ollenkaaan ja erotusdiagnostisoida myös ne potilaat, jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa tai muuta lääketieteellistä hoitoa tai muuta terapiaa. Lähde: www.suomenmckenzieinstituutti.fi/.

Leikkausten jälkeinen kuntoutus

Postoperatiivisella eli leikkauksen jälkeisellä fysioterapialla on merkittävä kuntoutumista tukeva vaikutus. Post- operatiivinen fysioterapia etenee pitkälti operaation suorittaneen ortopedin tai kirurgin suositusten mukaan. Fysioterapian tavoitteena on mm. asiakkaan lihasvoiman, nivelliikkuvuuden, tasapainon palauttaminen sellaiselle tasolle, että asiakas kykenee selviytymään päivittäistä toiminnoista ja niihin liittyvistä työtehtävistä kivutta. Luonnollisesti tavoitteena on, että toimintakyky operoidun (esim. lonkka, olkapää, polvi) kehon osan osalta on parempi kuin ennen leikkausta.

 

Lihaskalvo käsittelyt

Lihaskalvo- eli fasciakäsittely on erittäin tehokas hoitomuoto lähes kaikkiin tuki- ja liikuntaelimistössä ilmeneviin kipu ja jännitystiloihin. Lihaskalvo on sidekudosta, joka yhdistää tuki -ja liikuntaelimistön osat toisiinsa. Lihaskalvot muodostavat päästä varpaisiin kulkevia myofasciaalisia linjoja sekä seqmenttejä, jolloin kiinnike tai kansankielessä ”jumittuminen” voi aiheuttaa poikkeavan nivel- liikkuvuuden, heikentyneen lihastoiminnan tai kiputilan, jonka syy voi olla hyvin kaukana sieltä missä kipu ilmenee. Kuulostaako tutulta? Näinhän on aina selitetty, mutta viimevuosina maailmalla tehty tutkimustyö fascioiden toimintaan liittyen on antanut konkreettisia malleja näistä toimintaketjuista. Käytännön terapiatyössä tämä tarkoittaa sitä, että terapeutti pystyy varmemmin selvittämään että hoitamaan kivun aiheuttajan, mikäli vaivojen taustalla on fascioiden toimintahäiriö. Käsittelytekniikoita lihaskalvojen hoitamiseen on useita, on mekaanisilla apuvälineillä suoritettavaa käsittelyä, ilman väliainetta ja usein tiettyihin pisteisiin kohdistuvaa käsittelyä että niukalla väliaineella suoritettavaa yleiskäsittelyä. Terapeutin tehtäväksi jää selvittää, mikä tapa tai yhdistelmä toimisi parhaiten kyseisen asiakkaan vaivoihin.

 

Imukuppi hieronta/ kuivakuppaus

Imukuppi hieronta sopii lihashuoltoon, turvotuksen sekä myös arpien hoitoon. Imukuppihieronta tai liukukuppaus suoritetaan silikonisilla imukupeilla, joita väliaineen avulla liu’utetaan iholla, aikaansaaden alipaineen avulla kudoksia(lihas, lihaskalvo)nostava vaikutus. Kyseinen hoitomuoto onkin pitkälti pinnallisen lihaskalvon hoitoa, jota käytetään täydentämään lihaskalvo eli fascia käsittelyä yhtenä menetelmänä. Lisäksi alipaine lisää mm. imunestekiertoa sekä verenkiertoa voimakkaasti hoidettavalla alueella. Imukuppihieronnan paras hyöty saadaankin yhdistämällä hoito osaksi muuta terapiaa, jos todetaan esimerkiksi pinnallisen lihaskalvon ”jumiutuma”. Imukuppihieronta on perinteinen Kiinalainen hoitomuoto.

 

Hieronta

Hieronta on perinteinen, kaikenikäisille soveltuva pehmytkudoksien hoitomuoto. Se antaa hyvän olon, rentouttaa ja ennaltaehkäisee erilaisia vaivoja. Hierontaa käytetään osana fysioterapiaa tai itsenäisenä hoitomuotona. Hieronta on harvoin yksistään ratkaisu tuki- ja liikuntaelinvaivoihin, niinkuin ei mikään muukaan hoitomuoto. Lihaskalvokäsittelyt ovat ainakin omalta osaltani hieman syrjäyttäneet perinteistä hierontaa tuki- ja liikuntaelinten vaivojen hoidossa, tämän vuoksi monet varaavatkin ajan fysioterapiassa toteutettavaan fasciakäsittelyyn.

 

Asentohuimauksen hoito

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu tasapainoelimen toimintahäiriöstä. Asentohuimaus testataan liiketesteillä. Aina asentohuimaukseen ei liity huimaus, vaan kyseinen vaiva saattaa aiheuttaa korkeanpaikankammoa, matkapahoinvointia, kykenemätöntä olla huvipuistolaitteissa. Useat asentohuimauksesta kärsivät ihmiset kertovat jo pelkän liikkuvan huvipuistolaitteen katsomisen ylöspäin tekemään epävarman olotilan!. Joillain hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen saattaa liittyä lukihäiriötä ja siihen liittyen tiettyjä oppimishäiriöitä, koska lukeminen sanojen hahmottamisen tai rivillä pysymisen vaikeuden vuoksi on hankalaa. Fysioterapeutti antaa kotiharjoitteiksi liikesarjat asentohuimauksen korjaamiseksi.

 

Terapeuttinen harjoittelu / Kinetic control

Terapeuttisen harjoittelun perustana käytän pitkälti kinetic control menetelmää, jolloin harjoitteiden taustalla on tarkat testit asento- ja liikehäiriön selvittämiseksi. Testeillä pyritään selvittämään tarkoituksenmukaista lihasaktivoitumista sekä toimintaa että liiallista ja/ tai hallitsematonta liikkeen suuntaa ja paikkaa, koska yleensä juuri tämä liika liike aiheuttaa kyseiseen kudokseen kiputilan. Harjoitteet ovat motorisen kontrolin harjoitteita, joille ominaista ovat rauhalliset, kivuttomat liikkeet ilman lihasväsymystä. Motorisen kontrollin harjoitteet vaikuttavat pitkälti keskushermoston kykyyn ohjata lihasten tuottamaa liikettä tarkoituksenmukaisesti, yhdessä ääreishermoston ja sen hermottamien lihasten kanssa. Tavoitteena on liikkeen kontrollijärjestelmää normalisoimalla korjata halitsematonta tai liiallista liikettä ja tämän kautta kiputilojen lievittyminen.

Perinteinen voimaharjoittelu ei välttämättä korjaa näitä seikkoja, mutta on perusteltua kun ongelmat ilmenee esimerkiksi voimakkaammassa kuormituksessa. Tällöinkin olisi useimmiten alkuun syytä selvittää voisiko kipujen taustalla olla kontrolli tai liikehäiriö. Kun edellä mainitut seikat ovat kunnossa, lisätään asteittain voimatasoa lisääviä harjoitteita.

 

Purentaelimistön fysioterapia (TMD)

Purentaelimistön fysioterapialla tarkoitetaan purentalihasten sekä leukanivel peräisten oireiden hoitoa. Ongelma on usein monitahoinen, kuten monessa muussakin tuki- ja liikuntaelimistön oireilussa. Purentaelimistöstä johtuvat kiputilat ovat hyvin yleisiä.  Tavallisimpia oireita ovat päänsärky, niskahartia kivut, korvakipu, leukanivel alueen kivut ja lihasjännittyneisyys. Naisilla tmd:n esiintyvyys on nelinkertainen verrattuna miehiin. Herkistävinä tekijöinä ovta erilaiset purentavirheet, hampaiden narskuttelu, fibromylagia jne. Vaikeimmissa ja kroonistuneissa tmd:n ongelmissa tarvitaan usein moniammatillista lähestymistätapaa. Usein alkuvaiheessa tarvitaan hammaslääkärin suunnittelemaa purentakiskohoitoa ja mahdollisesti jatkossa purentaa tasapainottavia hiontahoitoja. Fysioterapiassa pyritään tukemaan hoitoa mm. kireiden lihasten rentouttamisella, kotiharjoitteilla, leukanivelmobilisaatiolla, unohtamatta koko kehon että ryhtitekijöiden vaikutusta purentaelimistön toimintaan. Usein migreenipotilaat kertovat saavansa ainakin pientä helpotusta migreeniin purentalihasten kireyksien hoidosta, monesti käytänkin yhdistelmähoitona akupunktiota sekä purentalihasten että muiden pehmytkudosten käsittelyä.

 

Hiwamat deep oscillation – syvävärähtely terapia

Hoito tapahtuu käsiapplikaattorin tai erikoiskäsineen kautta. Terapeutin käsien tai applikaattorin ja potilaan kudosten välille syntyy hoidon aikana sähköstaattinen kenttä, joka aikaansaa syvälle ulottuvan resonoivan värähtelyn ihossa, side- ja rasvakudoksessa, lihaksissa sekä veri- ja lymfasuonissa. Syvävärähtely samanaikaisesti aktivoi ja rauhoittaa hoidettavat kudokset. Se stimuloi soluvälinesteiden kuljetusta ja poistumista, helpottaa imunesteiden ja kuona-aineiden pääsyä imusuonistoon ja tehostaa imusuoniston pumppausta. Aineenvaihdunta lisääntyy ja turvotus, punoitus ja kipu vähenevät. Hoidolla on nopea, näkyvä vaikutus myös hematoomiin.

Koska vaikutus saadaan Hivamat-hoitomenetelmässä aikaan minimaalisella mekaanisella voimalla, syvävärähtelyä on mahdollista käyttää myös erinäisissä erittäin akuuteissa vaiheissa, esimerkiksi heti trauman synnyttyä, leikkausten jälkeen, avoimien haavojen läheisyydessä, joissa paranemisprosessia ei ole mahdollista nopeuttaa perinteisillä hoitokeinoilla.  Lääkinnälliseksi laitteeksi luokitellun Hivamatin hoitoindikaatioita ovat lihasten rentoutus ja palautuminen, vammat, venähdykset, tulehdukset, turvotus, haavat, arvet jne.

Hivamat DOP on lyönyt läpi nopeassa tahdissa nimenomaan lymfaterapiassa, manuaalisen hoidon tukena. Jo hyvin lyhyiden hoitoaikojen jälkeen saavutetut tulokset pitkään jatkuneiden turvotusten hoidossa ovat herättäneet innostusta, samoin laitteen vaikutuksista eri puolilta maailmaa tehdyt kliiniset tutkimukset.